Giá gốc là 2.219.900,00 ₫, giá hiện tại Miễn phí
Giảm 100% • Còn lại 12 ngày
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
 
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Best Video Editor and Movie Slideshow Maker with music for all your videos. Select photos and videos to instantly get an awesome video slideshow. Very easy to use and highly powerful with multiple options for customization. SlideMaker Slideshow Video Editor is the best video editor, photo slideshow maker & movie editing application. Music - Easily add custom music to videos, like mp3 files or any other format - Easy to sync sound and video, with timeline features. How to create a slideshow: - Pick your photos - Add FX and Effects and your own music - Amazing Filters: Multiple filters now included - Add text using different fonts - Many filters to enhance your photos - Clear interface and easy gestures - Easily share on any social networking platforms like Facebook, Twitter and more - BRIGHTNESS/CONTRAST Some photos need a little bit more light and a little bit of a shadow feel, this tool will do just that - HUE/SATURATION Change the colors in your pictures and adjust the vibrant level - EXPOSURE/WARMTH/SHARPNESS Bring out the white light in your photo Video trimmer functionality is also included so that you easily trim any videos. Trim video clips right on your device / PC. Please contact us via email for any queries. thephotovideoapps@outlook.com

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Kingloft

Ngày phát hành

30/01/2018

Kích thước gần đúng

82,64 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Ảnh & video

Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng thư viện video của bạn
Sử dụng thư viện nhạc của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ SlideMaker Slideshow Video Editor


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft