Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Challenge your friends in Sliding Puzzle Challenge! A classical game integrated with social platform. In Sliding Puzzle Challenge you have to slide the tiles through the blank spot until the picture is reassembled. Game Features: - Different levels of difficulty. - Easy to use interface. - Easy and casual control with a touch and slide - Move a puzzle piece to an empty space - A stage is cleared when every puzzle pieces are placed in the right places. Download now for free!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Best Game Studio

Được phát triển bởi

Best Game Studio

Ngày phát hành

25/07/2019

Kích thước gần đúng

32,49 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Sliding Puzzle - Sliding Block Puzzles


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft