Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Slither and eat to grow longer. Can you become the longest player in Slither.io ? Your goal is become the biggest and longest snake in the world. Using a boost button (the lower right corner of the screen) can make snake to run faster but running fast will reduce the length of snake. Slither to kill your enemies. Focus on the snake meat along the way, and eat as many as possible to become bigger snake. So, what are you waiting for? Develop your skills, try to survive and eat snakes HOW TO PLAY: - Dont touch worms body.
 - Explose the snakes and eat their romains to be large.
 - Eject mass to extra speed with the right down Button Game Features: -You can play without internet connection - Controls with Mouse - Various skins.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

App Family Kids Games Free

Ngày phát hành

08/05/2019

Kích thước gần đúng

26,8 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft