Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Slot Machines - Free Vegas Slots Casino is hottest casino slots game! Play free slots with Wilds, Free Spins and Bonus games, just like casino slots in Vegas. Love free slots? Love casino games? This is the slots game you will enjoy! The best part is it is EASY to play and FREE to play! Big wins, amazing bonuses, huge Jackpot, top-tier graphics, and high-quality sound effects guarantee a premium slot experience. Fans love Slot Machine - Lucky Casino. Game features: - 8000 $ start BONUS - Gorgeous graphics, smooth animations - Great bonuses and fantastic sounds - Las Vegas slot machine - Auto Spin, Lines, Info - MAX bet - Fast reel stop - Fruit theme *Slot Machines - Free Vegas Slots Casino is a slot simulator for entertainment purposes only. It is free to play. Like our Slots game? Give us a 5-star review. Have Fun and Good Luck!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Tiny Hot Real Games: Craft, Sport, RPG

Ngày phát hành

15/05/2019

Kích thước gần đúng

18,73 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft