Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Welcome to Slots of Vegas, the best place for you to experience the thrill of real Vegas casino slot machines Online! make a fortune with Huge Jackpots , Free bonus games, mega wins and more! Play the authentic slot machines! Slots of Vegas features: - Tons of slot machines designed by the REAL Casino specialists! - Experiencing realistic Vegas Casino just in the palm of your hands! - Daily FREE COINS (daily bonuses in coins) - Thrilling casino slot machine features-wild reels, mini games, super bonus games, Free spins, Lucky Jackpot etc. - Strongest graphic and gaming effects supported - Fun and exciting Bonus games inside every single slots! bring you the same thrill as of Vegas Casino Slots, for FREE! - Best slots with stacked and expanding wilds - Make you own trophy collection from every slots game and lead the way in the leader board - Discover our exclusive mini fun games in our new slot machines Download slots of Vegas and enjoy the houseparty for FUN. These freegames will offer you the REAL and veritable Las Vegas Casino game experience without risking of real bets, unlike casino gambling or lottery playing for money, at Slots of Vegas free you play casino slots game just for FUN! Slots of Vegas is intended for an adult audience for entertainment purposes only. Success at social casino gambling does not reward real money prizes, nor does it guarantee success at real money gambling.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

FiveStar Peak Games

Ngày phát hành

24/04/2019

Kích thước gần đúng

25,62 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Sòng bạc

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft