Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

SmartBizcard is the successor of the successful app KMC BizCard for Windows Phone. Now you can use your digital business card in addition to the mobile phone on the desktop or on the tablet pc. Now it is possible to expand the functions via in-app purchases. Either you buy individual functions or the complete Pro version, in which all future features are included. Depending on your package you have following possibilities: - Share your contact data via QR-code - Share your contact data via vcf compatible apps (E-Mail, WhatsApp etc.) - Use different personal contact data (work, club, private...) with the multi card support - Using links for Web, email and phone numbers - Display the current address in the Map - Import existing contact data from the Windows contacts Other functions will be added in future.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

KM Consulting OG

Bản quyền

KM Consulting OG

Ngày phát hành

15/06/2016

Kích thước gần đúng

17,12 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng thiết bị hỗ trợ dịch vụ Giao tiếp trường gần (NFC)
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Sử dụng danh bạ của bạn
Truy cập vào tên người dùng và hình ảnh của Tài khoản của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Deutsch (Österreich)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Smart BizCard
Hỗ trợ Smart BizCard

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft