Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Over time, your computer starts to get cluttered with old and unnecessary items. Smart Disk Cleanup provides a safe and easy way to clean up junk files, duplicates, and large files. In just a few minutes you can safely and easily free up GBs of disk space. Items cleaned with Smart Disk Cleanup: Duplicates - Unnecessary duplicate files can take up GBs of disk space. Now with just a quick scan you can find, preview and remove duplicate files, photos, music, and videos. Large files - Do you have old large files that you don't need anymore? Run a large file scan to locate files which are safe to clean and get rid of those you no longer use. Temp files - Free up additional disk space by cleaning up temporary files and emptying the Windows recycling bin. Temp files include log files, application cache files, browser cache files, leftover items and more.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Smart PC Solutions

Ngày phát hành

14/02/2018

Kích thước gần đúng

3,35 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft