Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Visualize your swing in the most in depth 3D simulator. Witness your exact movement from your address to the initial swing in real-time 3D avatar movement. With the world's first Smart club, the Smart golf application will provide you with the most accessible and user-friendly analysis of your swing. Effective swing training method that you can practice at your office, bedroom, living room, even outdoors. Combination of swing analysis and realistic golf play with the practice and field mode. Swing as you are in the field and witness the golf ball fly just as it would with accurate live data coming from the Smart Club! Virtual realistic golf play in our 3D fields. Smart Club users will be able to enjoy the following analysis of their swing from our license patented revolutionary features: *Swing analysis *Consistency analysis *Speed analysis *Rhythm analysis *Club face/path analysis *Attack/Path angle analysis *Impact analysis *Distance analysis *Direction analysis Golfers without the Smart Club can enjoy the Smart golf application as an mobile golf game! The field play support both single and multiplayer games. Match up with your friends and family and engage them in the virtual golf field.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

SMARTGOLF

Bản quyền

https://smartgolf.biz/termofuse/

Ngày phát hành

01/08/2017

Kích thước gần đúng

176,44 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Smart Golf
Hỗ trợ Smart Golf


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft