Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This app allows you to control your DECT smart home devices using your AVM Fritzbox. Problems using the app? Please contact the developer at <smart-home-controller@outlook.com> before leaving a negative review! AVM and Fritzbox are registered trademarks of AVM GmbH. This is not an official app.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

PicSoft

Bản quyền

AVM and Fritzbox are registered trademarks of AVM GmbH. This is not an official app.

Ngày phát hành

28/02/2017

Kích thước gần đúng

26,18 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft