Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

With Crystal Saver's Smart Saber Control you can easily access your Smart Saber to personalize it on any occasion. Smart Saber Control will also help you to participate in the Crystal Cave Network, thanks to which you can share ideas and receive news from the Crystal Cave world.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Crystal Cave s.n.c.

Ngày phát hành

10/04/2018

Kích thước gần đúng

33,79 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Giao tiếp với thiết bị Bluetooth đã được ghép nối
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Italiano (Italia)


Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft