Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

SMARTaccess is a utility designed to provide 2 factor authentication to a range of products hosted by Inventio.IT When this feature is enabled you will be able to receive notifications of authentication attempts on multiple devices. Requirements: SMARTaccess is a free app, but you will need to be a licensed customer at Inventio.IT to use it.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Inventio.IT A/S

Ngày phát hành

08/03/2019

Kích thước gần đúng

29,03 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Dansk (Danmark)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web SMARTaccess
Hỗ trợ SMARTaccess


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft