Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Spend less time buffering and more time enjoying your favorite videos with SmartByte, which delivers incredible streaming and interactive video performance. By detecting and prioritizing your critical video traffic, SmartByte automatically ensures that less important network traffic will not slow down or degrade the quality of the videos you watch. Features: 1) Video Detection: SmartByte automatically detects which network packets are for your streaming and interactive videos. 2) Video Prioritization: SmartByte prioritizes streaming and interactive video packets above other, less urgent network traffic on your computer. 3) Automatic Bandwidth Detection: SmartByte automatically determines how much internet bandwidth your computer has access to. Note: Requires Dell Inspriron

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Rivet Networks LLC

Ngày phát hành

05/05/2017

Kích thước gần đúng

110,3 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft