Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

In Snail Bob 6 Winter Story you must give Snail bob a merry Christmas. Keep him alive by solving all the puzzles. Complete all the levels with 3 stars and unlock many of the minigames.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

goatgame

Ngày phát hành

19/04/2018

Kích thước gần đúng

47,24 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Trò chơi nền tảng

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft