Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

Snail Bob is on an epic adventure to find a new home. He's also a little bit dumb, so you might want to help him get through a series of mind-bending puzzles. In Finding Home, the opening chapter of the family friendly physics puzzle series, Bob's home gets destroyed. And he's on a quest to find a new one.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

goatgame

Ngày phát hành

18/09/2017

Kích thước gần đúng

52,4 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft