Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Snapchat is a mobile messaging application used to share photos, videos, text, and drawings. It's free to download the app and free to send messages using it. It has become hugely popular in a very short space of time, especially with young people. There is one feature that makes Snapchat different from other forms of texting and photo sharing: the messages disappear from the recipient's phone after a few seconds. No matter how much experience you have with Snapchat, the chances are you have some questions about how this social media platform works. We present our beginner's guide to using Snapchat.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Football

Ngày phát hành

25/07/2018

Kích thước gần đúng

2,72 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Xã hội

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft