Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Snip & Paste, a new way to boost your productivity! Snipaste offers powerful yet easy-to-use snipping, pasting and image annotating functionalities. It is highly customizable to fit all your needs. For snipping, it can automatically detect UI elements and provides pixel-level control over the cursor position and the snipping area as well. You can even replay your snipping history! For pasting, it means to convert the content in your clipboard (image, text, color information, etc.) to a topmost floating image window. You may have never heard of such an operation, but it surely will improve your productivity once you get used to it! Although most of the functionalities can be done via mouse operations, there are still many useful features that require keyboard inputs. Please check out the "Key Bindings" from the built-in manual ('Tray menu' - 'Help'). Introduction to PRO features: https://docs.snipaste.com/pro Note: 1. Please search in the docs first if you come across any problems: https://docs.snipaste.com/ 2. Feel free to file an issue: https://github.com/Snipaste/feedback/issues

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Le Liu

Được phát triển bởi

Le Liu

Ngày phát hành

07/08/2017

Kích thước gần đúng

30,79 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
中文(中国)
中文(台灣)
Deutsch (Deutschland)
Svenska (Sverige)
Ελληνικά (Ελλάδα)
Nederlands (Nederland)
Português (Portugal)
Português (Brasil)
Polski (Polska)
日本語 (日本)
Français (France)
Tiếng Việt (Việt Nam)
Русский (Россия)
العربية (الأردن)
Türkçe (Türkiye)
Español (México)
한국어(대한민국)
Čeština (Česká Republika)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Snipaste
Hỗ trợ Snipaste


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft