Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Snowball.io is the most addictive .io game ! Make a snowball bigger and bump it to opponents to flick them off the play field. Snowball.io is a free-for-all io game based on a giant snowball fight! Make your snowball big and bump your opponents to kick them from snow arena. No skins. You can make one giant snowball io or a number of small balls... and you can bump it directly to the opponent or snipe them with it... it is totally up to you - enjoy snowball .io How to control: swipe to the direction you want to move, and lift your finger to shoot the snowball. Great fit for all lovers and players io games like hole.io , diep.io, slither.io , agar.io , snaker.io , paper.io , arrow.io , aquapark.io , evowars.io , spinner.io and others famous io games. Download and play now for free Snowball.io on your PC and Windows device !

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Free Best Trendy Games

Ngày phát hành

08/07/2019

Kích thước gần đúng

61,77 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft