Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

A simple client for most popular social networking. Socialing is a Social app which let you log in Facebook, Twitter, Google+, Reddit, Linkedin, Instagram, Tumblr all at one time

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

dev.call2aman

Bản quyền

dev.call2aman

Được phát triển bởi

dev.call2aman

Ngày phát hành

15/03/2017

Kích thước gần đúng

6,57 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 18 tuổi trở lên

Danh mục

Xã hội

Ứng dụng này có thể

Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft