Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The Solid Edge Mobile Viewer allows you to interactively view Solid Edge 3D Models and Drawings. This free application lets you view and share designs anywhere at any time on your Microsoft Surface device. The Solid Edge Mobile Viewer provides viewing tools that allows you to rotate, pan, and zoom using touch or mouse interactions. You can save images and share them through the Windows 8.1 interface to provide an efficient collaborative process among your team, your customers and suppliers.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Siemens Product Lifecycle Management Software

Bản quyền

© 2014 Siemens Product Lifecycle Management Inc.

Được phát triển bởi

Siemens Product Lifecycle Management Software

Ngày phát hành

24/12/2014

Kích thước gần đúng

20,01 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Čeština (Česká Republika)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Magyar (Magyarország)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(台灣)
English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft