Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Solitaire is an absolute classic! And here you find the game in its original version. Install Solitaire '95 today and dive immediately in the world of this legendary card game.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Clear graphics
  • Easy navigation

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Aliens bring change

Bản quyền

©2019 Aliens Bring Change

Được phát triển bởi

Aliens Bring Change

Ngày phát hành

21/08/2019

Kích thước gần đúng

38,48 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Solitaire '95
Hỗ trợ Solitaire '95


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft