Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Solitaire Collection X contains 5 solitaire game: 1. Spider Solitaire 2. Pyramid Solitaire 3. FreeCell Solitaire 4. Klondike Solitaire 5. Tri-Peaks Solitaire It is 100% free game. There is NO in-app purchase. Enjoy it.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Spider Solitaire
  • Pyramid Solitaire
  • FreeCell Solitaire
  • Klondike Solitaire
  • Tri-Peaks Solitaire

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

X Apps Studio

Bản quyền

Copyright © 2020, X Apps Studio, Inc.

Được phát triển bởi

X Apps Studio

Ngày phát hành

16/06/2014

Kích thước gần đúng

13,74 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft