Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

The classic game of Solitaire is now available for free on Windows Phone! Enjoy this traditional game also known as Klondike Solitaire. Features: - 100% FREE! - Excellent graphics - Great controls (drag/drop or tap to move cards) - Quickly move cards with double-tap - One Card or Three Card draw - Standard and Vegas modes - Unlimited undo - Hint feature - Fast loading with Auto-Save - Game statistics and high scores - Sound effects - Gameplay instructions If you enjoy Klondike, Spider Solitaire, FreeCell, Tripeaks Solitaire, Solitary, Patience, Hearts, Spades, Euchre, Whist or Poker you will love this game!

Ảnh chụp màn hình

Mọi người cũng thích

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Random Salad Games LLC

Được phát triển bởi

Random Salad Games LLC

Ngày phát hành

21/01/2011

Kích thước gần đúng

4,51 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Solitaire
Hỗ trợ Solitaire

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft