Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Tăng tốc độ một trò chơi thẻ còn được gọi là Spit, Slam, hay tốc độ. Nó là một trò chơi rất nhịp độ nhanh và nó có thể gây hại cho các thẻ, vì vậy chơi này trên điện thoại và không làm hỏng thẻ chơi thực tế của bạn. Tốc độ là một trò chơi cho hai người chơi của gia đình đổ của thẻ trò chơi, trong đó mỗi người chơi cố gắng để thoát khỏi tất cả các thẻ của mình. Tốc độ là một trò chơi kết hợp với các trò chơi Nertz.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Jimmy Dickinson

Ngày phát hành

12/10/2017

Kích thước gần đúng

30 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (México)
Français (France)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
Tiếng Việt (Việt Nam)
中文(中国)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Speed
Hỗ trợ Speed


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft