Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Splashtop Personal – Remote Desktop for Windows Phone gives you high-performance remote access to your PC or Mac from your Windows Phone. Splashtop is the ONLY remote access product capable of delivering full audio and HD video streaming and even interactive 3D gaming. (Access across the Internet requires purchase of the optional Anywhere Access Pack.) Optional Anywhere Access Pack (optional purchase from my.splashtop.com): • Subscribe to Anywhere Access Pack to access your computer from across the Internet, via Splashtop’s global network of secure, high-performance servers. • Access reliably from anywhere across the Internet, over 3G/4G, across firewalls, etc. • Optimized streaming performance under varying network conditions over Wi-Fi and 3G/4G • Fully secured using SSL with 256-bit AES encryption. Features: • Access your PC or Mac apps, games, multimedia content, and files over LAN, Wi-Fi, and 3G/4G from your Windows Phone. • Enjoy high-definition videos and other multimedia content streamed at up to 30 frames per second from your remote computer. • Access all of your programs and files with 100% compatibility, including PowerPoint, Keynote, Word, Excel, Outlook, Quicken, IE, Chrome, Safari, and all other PC/Mac applications. • Keep your computer sleeping until you need it with Wake-on-LAN. ________________________________________ System Requirements • Install Splashtop Streamer on your PC (Windows 8, 7, Vista, and XP) or Mac (Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El Capitan). Download for free from www.splashtop.com • A computer with dual-core CPU is strongly recommended for best performance ________________________________________ License terms • This app is free for non-commercial use only • The purchase of this app includes license to access up to 5 computers

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Splashtop Inc.

Được phát triển bởi

Splashtop Inc.

Ngày phát hành

23/05/2013

Kích thước gần đúng

2,57 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Kinh doanh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Splashtop Personal


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft