Giá gốc là 51.900,00 ₫, giá hiện tại 41.520,00 ₫
Giảm 20% • Còn lại 6 ngày
 
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Do you love sports cars? In that way, you will not get away from our new game Sport Cars: Extreme Stunts. In the beginning, you have only one car available. Your task is to collect gas cans around the world. The world is huge and open. Do what you want. You have the freedom to reach. Make tricks and ride like a madman. Some canisters are in the air, so you'll have to jump for them. Every time you collect 15 canisters, you will unlock a new sport car. Even better than the one before. Find out which vehicles are hidden in the game.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Marcin Boho

Bản quyền

BODROID 2019 ⓒ

Được phát triển bởi

Marcin Boho

Ngày phát hành

06/03/2019

Kích thước gần đúng

298,82 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft