Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Spybot Identity Monitor lets you check if your email addresses and other login names appeared in any public data leak.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Safer-Networking Ltd.

Bản quyền

2018 Safer-Networking Ltd. All rights reserved. Spybot is a trademark by Patrick Kolla.

Ngày phát hành

06/11/2018

Kích thước gần đúng

37,86 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của Spybot Identity Monitor
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của Spybot Identity Monitor
The breach database is offered through Have I Been Pawned.

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft