Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

SQL Squid allows you to run a series of diagnostic queries to a SQL Server database on your machine, in your network, or in the cloud. You quickly get an impression of the quality of its schema and configuration and discover where troubleshooting is required - and where not.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Belgian Brewer

Ngày phát hành

29/09/2018

Kích thước gần đúng

29,24 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web SQL Squid
Hỗ trợ SQL Squid


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft