Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

SQLPro for MySQL is a powerful MySQL & MariaDB database client which allows quick and simple access to MySQL Servers, including (but not limited to) those hosted in Amazon RDS and Microsoft Azure. This SQL Client is only for MySQL and MariaDB. It will not work with other database servers such as MSSQL or PostgresSQL. Features include: + Syntax highlighting. + Intellisense/Auto complete. + Tabbed based interface. + Support for executing multiple queries at once. + Quick access to tables, columns and more. + Use one of our pre-built themes, or customize your own. Privacy Policy: https://hankinsoft.com/privacypolicy.html Terms of Use: https://hankinsoft.com/termsofuse.html

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Hankinsoft Development Inc

Bản quyền

Hankinsoft Development, Inc

Được phát triển bởi

Hankinsoft Development, Inc

Ngày phát hành

29/06/2018

Kích thước gần đúng

12,23 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web SQLPro for MySQL
Hỗ trợ SQLPro for MySQL


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft