Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

SQLPro Studio is the premium database management tool for Postgres, MySQL, Microsoft Management Studio and Oracle databases. Some of the great features include: + Intellisense/SQL autocompletion. + Syntax highlighting with customizable themes (including dark). + Tabbed based interface for an optimal user experience. + Context aware database tree navigation, including quick access to tables, views, columns, indexes and much more! + SQL Beautifier/formatter. + Database wide searching. + NTLMv2 supported (but not required). + Netbios support. SQLPro Studio supports the following database servers: + MySQL & MariaDB + PostgreSQL + Microsoft SQL Server (2005 and above)

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Hankinsoft Development Inc

Bản quyền

Hankinsoft Development, Inc

Được phát triển bởi

Hankinsoft Development, Inc

Ngày phát hành

30/10/2018

Kích thước gần đúng

13,36 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web SQLPro Studio
Hỗ trợ SQLPro Studio


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft