Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Note this application only works on following Lumia Smartphones: 1520, 930, 830, 735, 730, 635, 630. In addition WindowsPhone 8.1 must be installed. A simple pedometer, which indicates the activity during the day. These data can also be displayed on a Livetile.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Manolo

Bản quyền

Manuel Münster

Được phát triển bởi

Manolo

Ngày phát hành

19/10/2015

Kích thước gần đúng

3,72 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Sử dụng thiết bị hỗ trợ giao thức Thiết bị Giao diện Con người (HID)

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Deutsch (Liechtenstein)
Deutsch (Luxemburg)
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Stepcounter Live

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft