Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The Stevenson University League of Legends App is an all-inclusive application that provides you with up-to-date information and stats on the Stevenson League of Legends Teams which includes per-player analysis via op.gg. The application provides the schedule of the games played and the games upcoming. The app also has a collection of Youtube videos relating to league of legends along with a connection to Facebook.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

IAMSQUATCH

Được phát triển bởi

IAMSQUATCH

Ngày phát hành

07/12/2016

Kích thước gần đúng

17,77 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft