Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Shoot … Dismount … & Annihilate the Stickman and get ultimate gaming experience And Perform amazing stunts, crash into walls, break bones, destroy vehicles and have the fun with this awesome stickman revenge. A fun game about destroying the stickman. Download Stickman Dismount Game for UWP Store and check how long you can survive in the best road trip in this stickman games? Perform amazing stunts; destroy vehicles, crash into walls, have fun and kill the stickman like enemy. In this game of Stickman - Build your transport, Speed up and collision in stickman, Earn coins, Buy new vehicles, and Unlock new levels in Himalayan Hill Road. *** One of the best Stickman Dismounting and road trip games available at UWP store *** With four different types of stickman - Normal, Big, Tall, Hulk Stickman you've to choose the best suitable stickman killing tool for high scores. Exactly, the tool must be apposite to kill the stickman in this unique style stickman smash game. FEATURES: - Ragdoll / physics based stickman dismount game - unique active ragdoll physics system - Multiple levels with multiple vehicles (cars and mad truck) - Enjoy the hours of fun with stickman annihilation - Stunning HD graphics - Lots of Updates for stickman annihilation - Fully addictive mad truck road trip gameplay of stickman smash - Stickman Dismounting with a new style distance stickman game Enjoy Stickman Fight with Car Run and also Lot of Things to Upgrade For best Scores. You have multiple cars, mad truck, stickman gun with bullet and killing tools to choose from. The way you kill the stickman decides your scores globally in game of stickman crash. Be careful, the health of stickman is the most important factor you've to consider. Stickman Dismount is a best stickman revenge game with simple to use but hard to master strategy. Hurry up! Try to achieve your stickman dismount targets soon while your bullets are running down & your car is busy with Stickman Fight. Must Try Out This One Of The Best Stickman Game !!

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Game play updated.

Tính năng

  • Ragdoll / physics based stickman dismount game
  • Unique active ragdoll physics system
  • Multiple levels with multiple vehicles (cars and mad truck)
  • Enjoy the hours of fun with stickman annihilation
  • Stunning HD graphics
  • Fully addictive mad truck road trip gameplay of stickman smash
  • Stickman Dismounting with a new style distance stickman game

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Digital Game Studio

Được phát triển bởi

Digital Game Studio

Ngày phát hành

13/06/2019

Kích thước gần đúng

356,12 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft