Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

You like fighting games and stickman games? This game is made for you! Enter the arena and play as an heroic Stickman. You must fight against your opponents. You must have no mercy against them. To win, you have to kill them all. Watch out ... you'll face numerous warriors. Their big boss will not hesitate to mangle you ! Stickman Fighter Epic Battles is a game of skill and speed in which you will need to string together catches, kicks and punches. Numerous weapons are also available to you. You must dodge opponents or die. The universe of this game makes it truly unique. HOW TO PLAY Stand in front of your opponents and start the combat. Each enemy has its specificity. A life bar shows your health. GAME FEATURES - Stickman - Combat - 40 Levels - Weapons

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Game Developer

Được phát triển bởi

Game Developer

Ngày phát hành

03/04/2017

Kích thước gần đúng

15,69 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Chiến đấu

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft