Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Sticky virtual notes onto your desktop. Choose any color and size. Post them anywhere to help remind you of any task that you need to complete so you don't forget! It's an excellent way to help remind you of appointments or assignments that you need to remember! Just post a note on the desktop using the control buttons on each note, and also click the system tray icon for more options. Left clicking its system tray icon adds a new sticky if there are none, or brings all open stickies to the foreground. Right clicking the system tray icon shows controls such as recycling all sticky notes or quitting the app. You can also right click each sticky for more options such as pinning it to the foreground above all windows for ease of use when you need to reference a sticky while working in another program.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Logan K

Ngày phát hành

14/08/2018

Kích thước gần đúng

7,76 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft