Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The true king of thieves is back in business! Strange Thief Robin is up to his old tricks again. Sneak around security guards, past patrolling pensioners and evade cunning traps as you try to get your sticky mitts on as much loot as possible. Strange Thief Robin Features: The man of steal is back! – and he’s landed himself in all sorts of trouble. Help Bob plan a wedding for a mobster’s daughter, stop Dr. Thievious’ devious plans and find out if aliens really do exist? Over 100 new levels of lootin’ fun! ­– What goodies will you loot as you sneak around the streets of Playa Mafioso, Shamville and Seagull Bay? Hide and Seek – Sneak around on tip-toe, hug walls to stay out of sight, make noise to distract guards and, if you’re caught red handed, get out of there quick! Old Robin, New Tricks – Use RC Cars, Teleportation Mines and tons of new gadgets to help Robin get out of a tight squeeze.

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

The true king of thieves is back in business!

Tính năng

  • The true king of thieves is back in business!

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

MOG Games

Ngày phát hành

10/09/2019

Kích thước gần đúng

58,2 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft