Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

Speed Up, Jump, Crouch and Run as Fast as you Can with 3d game runner! Subway Dragon Run is a free game with a lot of challenge.Run Run Running Game ! Best game of 3D runner games. How to Play Subway Dragon Run Surfers : 1. Collect as many coins as you can. 2. Avoid all obstacles you see. Compatible with ALL devices. Download this game for FREE today! Enjoy the Subway Dragon Run Surfers , beautiful graphics and smooth control feelings. Do not forget to collect as many coins as possible to beat you friend’s high score! Help Dragon to pass all the challenges to save her one true love!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

AnoRise Corporation

Được phát triển bởi

AnoRise Corporation

Ngày phát hành

06/02/2018

Kích thước gần đúng

29,34 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft