Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This calculator is super powerful and easy to use scientific calculator with interactive graphical display. The calculator is capable of computing almost any expression in the mathematical order. You can use standard operators and many functions like sin, cos, tan, asin, acos, atan, abs, sqrt, log, ln and math constants - π and e. This calculator is very useful during classes. It is also a handy tool for mathematicians, physicists, programmers etc.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Ciunkos

Bản quyền

Copyright © 2014, Ciunkos

Được phát triển bởi

Ciunkos

Ngày phát hành

16/08/2012

Kích thước gần đúng

271,67 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Super Calculator
Hỗ trợ Super Calculator


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft