Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Coolest application to clean all your junk/temporary/cache files in seconds which improves performance by freeing up unused storage of SD card. Tutorial: https://www.videopixstore.com/super-cleaner-master-cleaner-tutorial/ With the ability to clean your device it also has other features getting battery info and switching Wi-Fi, mobile data on and off. It has got a inbuilt flashlight feature, just a click and you will the torch feature whenever you need. It scans your SD card and remove all the junk files in no time. Features: - Access SD card, detect junk including cache, temp files and residual files, and cleans in one tap - Detailed battery usage can be viewed - Access Wi-Fi and mobile data settings - Access power saving settings - Inbuilt torch - Inbuilt two different SOS signals Download and install this app to get rid of the pop up message to free your memory storage, tap a button to clean junk files on windows device. We are going to soon update this app with more features! Contact us: Tutorial: https://www.videopixstore.com/super-cleaner-master-cleaner-tutorial/ Web: https://www.videopixstore.com/ Facebook: https://www.facebook.com/videopixstore Twitter: @VideoPixStore Instagram: https://www.instagram.com/videopix/ Email: videopixstore@gmail.com

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Videopix

Bản quyền

Videopix. All Rights Reserved.

Được phát triển bởi

VideoPix

Ngày phát hành

17/04/2017

Kích thước gần đúng

27,63 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng thư viện video của bạn
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng thư viện nhạc của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft