Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

On a beautiful sunny day Addu and his girlfriend were eating apples together and enjoying life and suddenly an evil monster appeared from the deep jungle out of nowhere. That evil monster captured Addu's girlfriend and ran away into the deep jungle. Gario Bros World RunAddu is on an adventure to rescue his girlfriend by defeating the monster and teach him a lesson. To bring Addu's girlfriend back he needs your help. Gario Bros World Run and jump through the deep jungle, avoid traps and clear all enemies in your way and defeat all the bosses.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • + Classic gameplay
  • + Simple yet beautiful graphics
  • + Easy and intuitive controls
  • + Ability to double jump
  • + Ton of boss battles
  • + Suitable for all ages

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

AmgDev Studio

Ngày phát hành

29/04/2019

Kích thước gần đúng

29,88 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft