Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Super Jabber Jump Mario is a classic jump and game run. It combines the old school game and new arcade brush elements. This is the most difficult adventure! Brings you back to childhood! Jabber's ancestral gems was stolen by evil monster, the peaceful village was damaged.To take the gems back, please guide Jabber on his adventure. Go to beat the monster.Monster Fierce is everywhere, collect coins and gold medals to beat monster. Characteristics - More difficult level, more levels are coming - Different monster has different skills, jump to plant them - Tons of accessories, boost your adventure - Stunning graphics, work better Relax, and we'll take an adventure in Super Jabber Jump!

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • + Multi levels.
  • + Use coins to unlock new world.
  • + HQ graphics.
  • . Games free & easy to play, challenging to master! (No wifi games).

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

AmgDev Studio

Ngày phát hành

24/04/2019

Kích thước gần đúng

41,67 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft