Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Super Tank Battle, a real online battle tank game! Choose your tank, upgrade your weapons, and prepare for the real battle in this challenging and exciting arena! The shots must be fast, the play must be accurate, the enemy does not stay, and finally conquer this world full of tanks! Characteristic   - Choose the best tactics and make the right choice!   - Feel the essence of real tank battles!   - Unlock and upgrade your war machine!   - There are a wide variety of optional war machines, from classics from World War II to modern new ones!   - Guard your country, or ruthlessly break the front line! Become a legend on the battlefield! Hello, big soldier, write your story in the history of modern battlefield! Kill enemies and win!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

MOG Games

Ngày phát hành

02/08/2019

Kích thước gần đúng

38,33 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft