Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

The Surface Audio app is the companion to Surface Earbuds and Surface Headphones. Update your earbuds and headphones, and customize settings to get the most out of them. Here are the things you can do: - Update your earbuds and headphones - View and change device info - View battery info and volume level - Personalize settings - Change equalizer settings to get the sound you want - Set up Cortana - Control which devices are connected - Change language settings - Reset your earbuds and headphones to the factory settings - Watch tutorial videos - Send us feedback

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Corporation

Bản quyền

© 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Ngày phát hành

19/09/2019

Kích thước gần đúng

85,41 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Nhạc

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Giao tiếp với thiết bị Bluetooth đã được ghép nối
radios
Sử dụng thiết bị hỗ trợ giao thức Thiết bị Giao diện Con người (HID)
Truy cập vào thiết bị được kết nối qua USB của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Tự đóng cửa sổ của riêng họ và hoãn đóng ứng dụng của họ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
العربية (الإمارات العربية المتحدة)
Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
English (United Kingdom)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Bahasa Melayu (Malaysia)
Norsk Bokmål (Norge)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Portugal)
Svenska (Sverige)
ไทย (ไทย)
zh-hans-cn
zh-hant-tw

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Surface Audio
Hỗ trợ Surface Audio


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft