Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

SUSE Linux Enterprise Server is a world-class, secure open source server operating system, built to power physical, virtual and cloud-based mission-critical workloads. Now you can launch SUSE Linux Enterprise Server 12 by typing “sles-12” into the command-line, or by clicking the SUSE Linux Enterprise Server 12 tile in the Windows 10 Start Menu. To register your free, 1-year developer subscription of SUSE Linux Enterprise Server visit here: https://www.suse.com/subscriptions/sles/developer/ Designed for mixed IT environments, it offers best-of-breed performance with reduced risk of technological obsolescence or vendor lock-in. SUSE Linux Enterprise Server 12 is a modular, general-purpose operating system and runs on all major processor architectures. It is optimized to run on leading hypervisors and supports an unlimited number of virtual machine guests per physical system with single subscription, making it the perfect guest for virtual and cloud computing. For detailed product specifications and system requirements, visit: www.suse.com/products/server/ For community support: https://forums.suse.com/forumdisplay.php?112-SLES-on-Windows-Subsystem-for-Linux-%28WSL%29

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

SUSE

Bản quyền

https://www.suse.com/company/legal/

Ngày phát hành

13/06/2017

Kích thước gần đúng

229,14 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của SUSE Linux Enterprise Server 12
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của SUSE Linux Enterprise Server 12
SUSE Developer Licensing for Windows Store Users SUSE may offer limited Subscription Offerings for personal development purposes. These Subscription Offerings are time limited for one (1) year unless otherwise agreed to between You and SUSE. You agree not to use such Subscription Offerings only for personal use and not in any production environment or for commercial use. Additional licensing terms: https://www.suse.com/licensing/eula/ Terms and Conditions: https://www.suse.com/products/terms_and_conditions.pdf

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft