Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Speed up! Run the best Sushi Shop and prepare delicious meals for every Japanese food lover! Check the recipe and serve the customers their favorite sushi.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • cook game
  • sushi

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

appmedia studio

Ngày phát hành

27/07/2019

Kích thước gần đúng

16,33 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft