Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

A productivity tool designed to simplify the creation of custom SVG icons. You can create thousands of unique icons for your application based on a wide set of predefined icons.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

DEVELOPER EXPRESS INC.

Bản quyền

Copyright © 2019 Developer Express Inc.

Ngày phát hành

20/03/2018

Kích thước gần đúng

49,19 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web SVG Icon Builder
Hỗ trợ SVG Icon Builder


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft