Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

SWN Direct is an emergency notification application with integrated voice alerting/conferencing, messaging and file management for Business Continuity, Disaster Recovery and Crisis Communications professionals. SWN Direct introduces the ability to leverage Geo-targeting to help ensure that the right message reaches the right audience. Note: Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ONSOLVE

Bản quyền

© 2017 OnSolve

Ngày phát hành

27/09/2017

Kích thước gần đúng

23,68 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng dịch vụ thoại qua IP (VoIP) của thiết bị của bạn
Truy cập tất cả đường dây điện thoại trên thiết bị của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web SWN Direct


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft