Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Mobile client for the project management system Taiga Taiga App is the mobile app for Taiga.io - agile project management platform. Taiga.io is the best scrum and kanban tool for developers, designers and project managers who want a beautiful tool that makes work truly enjoyable. You can use our scrum project management app for accessing your projects on taiga.io or your own server. Now it is always on hand in your smartphone. Set your server url and manage tasks, bugs, plan sprints and use kanban. All this in a convenient form in our mobile project management tool - TaigaApp.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

TechFunder

Được phát triển bởi

TechFunder

Ngày phát hành

12/09/2016

Kích thước gần đúng

18,44 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft