Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Welcome to Tanks Stars ! You own an army of tanks. The tanks are at war. Police and SWAT forces are behind you. Obliterate them and let the evil prevail. You start with two tanks and can unlock many more by fighting Police cars and SWATs. Launch missiles to incapacitate the enemy and destroy them for good. Be careful though, you are also against time. You can collect coins, get powerups and become invincible with shields. Real warfare, "Battle Tank!!!" Nothing but the battle, it's on as soon as you start the game. - Cannons firing everywhere! - Unidentified tanks - you can't tell if they're allies or enemies! - Participate in a real war by playing Battle Tank!!! Download now and join the Tank Party today! Enjoy Tanks Stars.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Top Action Legends CSGO Free Games

Ngày phát hành

06/05/2019

Kích thước gần đúng

41,93 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft