Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Temple Jungle Relic Run - Surfs , dash or run in temple, experience the most excited running game. Lost in temple and keep running to survive. Temple dash run is an endless run game, surfs in winnter road, rescue the princess to escape the horrible monsters. The most thrilling running experience now comes to the Temple greenish brick road! The most addictive mega-hit Temple Gold rush games ready for Windows now! Run through the mysterious maze, only with fast speed to surfers. Slide, swipe or dash into dark tunnel, rush out of hellfire, turn left or right to dodge temple relic, jump to cross rivers, speed up to pass through white brick blossom manor. Temple dash run is a free endless running game for android. Surfs in unknown temple castle, you must be face hostile ninja, they are powerful ancient hunter, legend animal shape shifter. Temple Jungle Relic Run Features: - Best temple dash running game - Top 3D running game scenes - Smooth run control - Amazing game rhythm - Turn left or right to avoid - Wonderful backgroud music - Deep dare cliff to jump over - Aware of dark tree shape shifter - Upgrade properties to get endless power Enjoy BEST Temple Run game on Windows Store!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Fun Best Popular Epic Games

Ngày phát hành

06/05/2019

Kích thước gần đúng

20,75 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft