Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

ING/US A glucose detector in free blood to measure the sugar levels in the blood joke. Scare your friends, just press your finger on the scanner and wait for the result. The color you like on the device means that everything is good or bad. - Green color: It's normal. - Orange color: Pre-diabetes. - Red Color: High diabetes. PT-brasil Um detector de glicose no sangue gratis, para medir os niveis de açucar no sangue de brincadeira. Assuste seus amigos, basta pressionar o dedo no scanner e aguardar o resultado. As gostas coloridas no aparelho significa se está tudo bem ou ruim. - Cor verde: Está normal. - Cor laranja: Pré-diabete. - Cor Vermelha: Diabete alta.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Marcosfixo

Được phát triển bởi

Marcosfixo

Ngày phát hành

17/09/2015

Kích thước gần đúng

4,77 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Ứng dụng này có thể

Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft